... Het Team ...

Over de Koppelsprengen

De Koppelsprengen is een gebied bij Ugchelen (gemeente Apeldoorn). Hierin komen meerdere sprengen bij elkaar en vormen samen een grotere spreng. Deze spreng dreef vroeger de befaamde Veluwse papiermolens aan. Gedurende een lange periode zorgden de molens voor veel productiviteit in dit gebied, alsmede economische groei en ontwikkeling.

Als echte Ugchelenaren zijn wij trots op deze historie van Ugchelen en omtrek en zien wij de Koppelsprengen als metafoor voor de wijze waarop wij onze kennis en kunde inzetten. Zoals de sprengen de Veluwe koppelden aan groei en ontwikkeling, zo koppelen wij informatie en mensen, om op deze wijze te komen tot een advies dat moet voorzien in de ontwikkelingen die u wenst.’

Waarom Koppelsprengen?

  1. Kennisnetwerk
  2. Flexibel
  3. Waar voor je geld

Missie
Door inzet van kennis en kunde in de bouw- en vastgoedwereld, onze verschillende achtergronden en een uitgebreid kennisnetwerk, zijn wij in staat om eerlijk en transparant te adviseren, faciliteren en initiëren.

Hoe?
Wij gaan uit van een flexibel business model, waarbij wij, afhankelijk van de opdrachtgever c.q. partner, afspraken maken over de vergoedingen. Dit kan op basis van verrekenbare uren, ‘no cure no pay’, of een combinatie van beide.